Återkoppling från lärare

Så här säger lärare som genomfört Berättarministeriets skolprogram:

”Mycket användbart material. Uppgiften vidareutvecklas och att fortsätta med samma material/upplägg leder till fördjupning samtidigt som eleverna känner igen sig. Bra med skrivuppgifter med tydligt inbyggt stöd. Upplägget uppmuntrar till fortsatt arbete.”

”Vi arbetar med berättande text och detta är ett bra tillfälle att få jobba med det på ett annat sätt. Det är en komplettering till det vi arbetar med på skolan.”
”Eleverna får ett väldigt tydligt syfte, ett mål att arbeta mot.”
”Eleverna känner att det är ett meningsfullt syfte mer än när det ’bara’ är en skrivuppgift. De är mer motiverade.”

”Berättarministeriet ger mig inspiration till hur man kan öka elevernas lust till att läsa och skriva, vilket kan vara svårt att få till under skolans ibland stressiga vardag. Lusten till att läsa och skriva tror jag absolut hör ihop med elevernas måluppfyllelse. Bilden av sig själv som en som kan både konsumera och producera texter är viktig för alla elever!”

”Vi lärare blev själva nyfikna på elevernas skrivande och fantasi, att de kan skriva tillsammans.”
”Programmet spinner vidare på det vi gör i klassrummet. Det ger ytterligare sätt att möta berättandets struktur genom att få fantisera fritt, tala, skriva och läsa tillsammans.”
Spela videoklipp