Varmt välkommen till Berättarministeriets skolprogram:

Redaktör Schwartz bokutgivning

Redaktör Schwartz bokutgivning är vårt grundprogram. Här får eleverna för första gången stifta bekantskap med bokförlaget Berättarministeriet och dess buttra redaktör Schwartz. Programmet finns i två olika versioner som vänder sig till årskurs 2–3 respektive årskurs 4–6. Programmet syftar till att stärka ämneskunskaperna i svenska och svenska som andraspråk.

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet erbjuder lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index kostnadsfria skolprogram att använda i den dagliga undervisningen. Programmen lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen genomförs i klassrummet med hjälp av lärarhandledning, elevmaterial, artefakter, filmer och brev som skickas till klassen. Alla våra skolprogram är språkutvecklande, förankrade i kursplanerna i Lgr 22 och ämnesövergripande. Programmen är kompetensutvecklande för läraren och främjar ett kollegialt lärande när ett helt arbetslag genomför dem samtidigt.

Grundskolor som ligger i det geografiska upptagningsområdet kring våra utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och i Malmö erbjuds besöksversioner av programmen.

Redaktör Schwartz bokutgivning

Det här programmet är grundberättelsen om redaktör Schwartz och bokförlaget Berättarministeriet. Vi uppmuntrar er därför att starta med det här programmet för att därefter gå vidare med andra program.

Programmet startar med en lustfylld berättarövning där eleverna kliver rakt in i litteraturens värld. De får följa hela bokprocessen – från idé till färdig bok – och lämnar övningen som publicerade författare.

Story

Medarbetarna på Berättarministeriets bokförlag har förlorat sin fantasi och har vänt sig till eleverna för att få hjälp. Den buttra redaktör Schwartz är skeptisk till elevernas förmåga, men ger dem en chans att skriva en ny berättelse till bokförlaget. Tillsammans skriver klassen inledningen till en berättelse och väljer gemensamt karaktärer och handling. Därefter får eleverna skriva en egen fortsättning individuellt. Det hela slutar i triumf efter att eleverna bländat redaktören med sin kreativitet. Deras bok publiceras på förlagets hemsida och varje elev får ett eget tryckt exemplar.

Syfte

Redaktör Schwartz bokutgivning syftar till att introducera eleverna till den litterära världen och erbjuda dem en plats mitt i den. Eleverna tar med sig en rad nya begrepp från besöket: förlag, redaktör, publicering och demokrati. De får grundläggande kunskaper i dramaturgi och berättande. Genom olika typer av berättande – muntligt, skriftligt och i bild – utvecklas elevernas kreativa förmåga. De olika momenten ger möjlighet att öva på att arbeta både i grupp och enskilt.  

Lektioner
8
Årskurs
2 –6
Ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk
Spela videoklipp